navigation
from august 2010 onwards

 homepage 

 more about us 
 how to find us 

 projects 
 installations 
 events 
 performances 
 exhibitions 

 facilities 
deKunstClub.nl   -  Zeelsterstraat 147  -  5652EE Eindhoven.NL

 email   -  tel. +31-(0)40-252 00 46


free entrance  -  open seven days a week from 10:00 to 20:00  -  for artists and visitors
more about us

open-minded, investigative and adventurous

We unite a group of autonomous artists, from widely varying backgrounds, working in a multitude of disciplines. Some are academics, others are self-taught. Some are students, others have many years of experience. They come from various countries. All are professionals. All are exceedingly curious. We are mainly engaged in autonomous art, not really in commercial art.


Regularly new artists join the group. We have no ballotage. As an artist (m/f) you are welcome to take part in our initiative as long as you feel you can keep up with our (admittedly fast) pace. There are no costs attached to partnership, it is completely free. But we do expect you to frequently participate in the events and exhibitions we organize. We all need stimulating discussions, inspiring interactions and interesting exchanges of views. Don't you?


All activities are centered in the business premises of Alex and Marianne den Ouden in Eindhoven, Netherlands. The building - a former garage - offers a number of workshops and exhibition rooms of diverse character, about 500 m² in all. The building also houses an extensive collection of historical machinetools owned by Alex, as well as his large library of historical engineering textbooks. The location offers an interesting symbiosis between art, artists, (historical) technology and engineering.


versatile and experimental

We cover a wide range of disciplines: paintings, drawings, (mono)prints, photographs, mixed media, sculptures, ceramics, objets trouvés, jewellery, textiles, installations, kinematic objects, poetry, slam, multimedia, music, sound, light, videos, performance - as well as all performing arts.


We love to experiment with technology, both traditional and advanced high-tech. We are always looking for cross-overs between disciplines, particularly the more unusual and unconventional. And we play around, without preconceived ideas.


Multifunctioneel

Alle ruimtem in het pand aan de Zeelsterstraat zijn in gebruik als werk- en expositieruimte. Als dat zo uitkomt wordt er midden in een expositie gewerkt. De werkplekken worden niet op vaste basis aan specifieke kunstenaars ter beschikking gesteld. Als je komt werken, zoek je gewoon een (vrij) plekje voor jezelf. Er wordt heel wat met meubilair geschoven.
De centrale ruimte vóór heeft het meest weg van een bibliotheek - langs de wanden staan kasten met (technische) boeken. Ernaast een fijn­mechanische werkplaats. In de derde ruimte staan grote rekken met oude gereedschappen en apparaten. In alle ruimten vind je oude machines. Op het achterterrein is er een werkplaats met (alweer) oude machines, een werkende ijzersmederij en een kleine aluminiumgieterij. Op het ommuurde buitenterrein vind je onze beeldentuin, waar je tussen een massa oud materiaal allerlei "onnadrukkelijke" kunstwerken kunt ontdekken.


Beeldende kunst


De afgelopen jaren hebben we in totaal 30 exposities gebouwd en gepresenteerd. Recent hebben we dit strikte regime verlaten om meer in projecten te gaan werken. Dat maakt ons alerter, flexibeler, veel­zijdiger en uitdagender.


Elke kunstenaar kan naar eigen idee projecten voorstellen. Zijn voorstel wordt gepubliceerd op deze website. Iedereen die aan dat project mee wil doen, kan zich melden bij de initiator. Verder kunnen mensen van buiten de club uitgenodigd worden om op ad-hoc basis mee te doen. De betrokkenen bepalen samen hoe het project er uit gaat zien. Wat wordt er gedaan of gemaakt? Wat is het einddoel? Wordt er iets geëxposeerd en/of gepresenteerd. Hoe? Beslist geen onbelangrijk aspect: hoe is het tijdsplan?


Natuurlijk loopt er een heel stel projecten tegelijk. Het kan dus zijn dat verschillende projecten tegelijk "rijp" zijn. Ze moeten dan in overleg in de beschikbare ruimte ingepast worden. Idem voor de beschikbare (presentatie)middelen. Juist omdat er veel projecten zijn, ontstaat vanzelf een snelle en bonte afwisseling.


Vele technieken in huis


Wij doen erg veel aan het vergaren en uitwisselen van (technische) ervaring en vakkennis. We hebben een massa technische faciliteiten in huis, die door de kunstenaars (vrij) gebruikt (kunnen) worden voor experiment en werk.


Schilderen in alle technieken en media. Tekenen. Materieschilderen. Mozaïek. De meeste grafische druktechnieken (geen natte ets of steendruk). Grafische vormgeving. Taal. Dichten. Fotografie, bewerken van foto's op de PC. Ruimtelijk werk in hout, steen, glas, gips, kunststof, staal, aluminium (niet in brons). Installaties. Kinetische objecten en machines. Keramiek in volle klei en papierklei. Glazuren, engobes, metaaloxides, stook­technieken. Textiel. Sieraden. Emailleren. Video, film, animatie, filmmontage op de PC, rendering. Scripting. Lichtobjecten. Geluidsbeelden. Muziek van klassiek tot avant garde.


We hebben de materialen, media, gereedschappen, apparatuur en machines in huis. Er zijn nog lacunes. Strips, leer en mode bijvoorbeeld. We zijn altijd op zoek naar (voor ons) nieuwe technieken. Dus heb je wat? Kom op dan!


Onderlinge samenwerking


Het pand is een ontmoetingsplek en contactcentrum voor kunstenaars, om te kletsen (discussieren), om plannen te smeden, om samen te werken. Om zich even in een be­grijpende omgeving terug te kunnen trekken. Om zich over allerlei zaken (ook zakelijke) te informeren.


We bouwen steeds verder aan een bibliotheek van kunstboeken, cata­logi en vakboeken alsmede aan een database van galerieën en kunst­markten.


De projectmatige werkwijze geeft elke kunstenaar alle kans, zijn eigen ideeën in te brengen en te verwezenlijken. Ook kunstenaars die zich (nog) niet bij ons hebben aangesloten zijn van harte welkom.


We zijn het hele jaar door zeven dagen per week van 10 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds geopend voor kunstenaars en bezoekers. Op 'n gemiddelde dag zijn er vaak één of meer kunste­naars in de weer; er valt meestal wel wat te zien en te beleven. Koffie en thee (en snoep) zijn gratis. Als de kunstenaar (eens) wat beter bij kas is, draagt hij van tijd tot tijd (naar eigen inzicht) wat bij aan de catering. Een verplichting is er niet.


Uitvoerende kunst


In de hoofdruimte staat vermoedelijk Eindhovens kleinste theatertje. Een podium van slechts drie bij drie meter voor kleinschalige experimentele voorstellingen. Voor try-outs, performances, open podia, slams, cabaret, muziek, jamsessions, mime, bewegingskunst, minimodeshows (mode, hoeden, sieraden), kunstfilms.


Een broeinest van interessante cross-overs tussen beeldende kunst in al z'n disciplines en theater in al zijn schakeringen.


In de naastliggende werkplaats is een laboratorium voor licht- en geluid ingericht. Hier kunnen lichtshows en son et lumières worden gebouwd, getest en opgevoerd.


Beide theater­ruimten, hoe klein ook, zijn uitgerust met serieuze moderne techniek: programmeerbaar LED-licht (RGB-spots en FX); geluids­installatie voor analoog en digitaal (platenspeler, cassetespeler, CD-spelers, MP3-spelers, DVD-spelers, PCs), midi, diverse instrumenten (djembé, theremin, digitale piano, keyboard), mixen, componeren, opnemen (live meesnijden en studio); video opname en montage, PCs, monitoren, LCD-DVD-spelers, groot LCD-TV-scherm, beamer, en zelfs nog twee klassieke diaprojectoren.


Activiteiten

Er worden regelmatig thematische werkweekends georganiseerd. Dan is een groep kunstenaars in de verschillende ruimten aan het spelen rond het gekozen thema. Voorbeelden van thema's die de laatste tijd aan bod zijn gekomen: sieraden - glas - film - werken bij zang, declamatie en muziek - stemmen en muziek - kleding. We halen op dergelijke dagen soms wel honderd bezoekers.


Van tijd tot tijd wordt een gegeven techniek in workshops of clinics nader uitgewerkt. Er zijn dan materialen, gereedschappen en apparatuur ver­zameld, waarmee die techniek wordt gedemonstreerd, en kan worden uitgeprobeerd en geëxploreerd. Een voorbeeld: de workshop druktechnieken, waarbij een 25 kunstenaars gedurende een maand samen en individueel de grenzen van het vak opzochten.


Van tijd tot tijd wordt er ruimte gegeven aan activiteiten van anderen. Een voorbeeld zijn de open podia voor dichters. Overigens stellen wij veel belang in en staan wij altijd open voor performances, slams, jamsessions en try-outs. En voor spannende samenwerkingsprojecten met andere interessante initiatieven. to the top of the page