Naar de Startpagina
 Exposities in eigen huis 
 Onze beeldentuin 
 Theater in eigen huis 
 Performance in eigen huis 
 Recent werk 
 Inspiratie 
 Projecten 
 Samenwerkingen 
 Werkweekends 
 Workshops, clinics 
 Technieken 
 Materialen 
 Laboratorium voor Kunstontwikkeling 
 Sociëteiten voor Kunstoverleg 
 Webmaster 

Sociëteiten voor Kunstoverleg - SocKo


Méér interactie

Onze kunstenaars zijn méér en méér op zoek naar (onderlinge) interactie. We denken deze te ver­eenvoudigen door een aantal sociëteits- of overleggroepjes op te zetten. Elk groepje houdt zich met een bepaald werkgebied bezig. Mensen met gelijkgestemde zielen vinden elkaar in die groepjes. Makkelijk, gericht, efficiënt. We beginnen met de vijf bovengenoemde groepjes. Er kunnen op elk moment naar behoefte nieuwe groepjes worden gestart.


Elk groepje heeft een eigen door-de-weekse avond (maandag t/m vrijdag) waarop men vanaf 19:30
in deKunstClub.nl aan de Zeelsterstraat 147 bij elkaar komt. De openingstijden worden daartoe opgerekt tot 22:30 uur (of zoveel later als nodig is). Vrije inloop, iedereen kan meedoen, zonder in­tekening o.i.d.


In zo'n groepje ontmoet je vooral collega's met gelijkgeaarde (specifieke) belangstelling. Dat werkt pas efficiënt! Er wordt overlegd, verteld, uitgewisseld, werk getoond en besproken, wederzijds geïnspireerd, er worden plannen gesmeed en samenwerkingen beraamd. Er zijn koffie en thee, er kan een glas worden gedronken. Er kan worden gedemonstreerd of voorgespeeld. Lekker spelen .... Heb je behoefte aan cross-overs of multidisciplinair werken, dan leg je je voorstel daarvoor aan een ander (relevant) groepje voor - je komt die avond gewoon langs met je plan(nen) ....


Elk groepje is autonoom en alles verloopt in onderling overleg. Naar de top van deze pagina