Naar de Startpagina

 Webmaster 
     Terug naar de overzichtspagina

Projecten


Bezoek basisschool Karel de Grote, groep 3 - maart 2007


Min of meer bij toeval ontstond dit bijzonder project. Op de basisschool Karel de Grote (een kwartiertje fietsen van de galerie) liep al enige tijd een kunstproject, waar alle groepen bij betrokken waren. Elisa, de dochter van Soroush Welayati, zat toen in groep 3. In de klas vertelde zij terloops, dat haar vader kunstenaar is. Soroush werd stante pede uitgenodigd om in de klas een verhaal te komen vertellen over kunst. De stap naar een klassikaal bezoek aan deKunstClub.nl was toen nog maar een kleine.


En zo geschiedde het, dat 21 kindertjes van een jaar of zes, drie leerkrachten en vier ouders zich om negen uren des morgens meldden aan de Zeelsterstraat. We waren er klaar voor!


De grote groep werd in drien gesplitst. En groepje ging naar de smederij, waar Soroush liet zien hoe het ijzer wordt gesmeed als het heet is. Het tweede groepje wijdde zich buiten aan actieve kunstproductie. Tijdens het bezoek (anderhalf uur) werden grofweg een 20 grote pijpen stoepkrijt verbruikt. Het derde groepje bleef binnen en dwaalde onder leiding van Alex door de galerie. Hier werd wat over kunst verteld, jawel!


Tijdens het bezoek werd nevenstaande film opgenomen. Deze is in hoge kwaliteit op DVD gezet en uiteraard ging er een exemplaar van die DVD naar de school.


Activiteiten

In de galerie liep op dat moment de tentoonstelling "Vier vere" van Berry van der Meeren, Ivon Drummen, Joop Noordkamp en Marlies Noordkamp-Drummen. Het blijft altijd spannend - wat zouden de kinderen er van vinden?


Wij vroegen hen om in de tentoonstelling rond te kijken en vervolgens iets te tekenen of te schrijven over het werk dat ze het mooiste vonden. De door Soroush gesmede krullen werden vaak tot onderwerp gekozen. Logisch, ze hadden net gezien hoe die vervaardigd werden. En ze waren makkelijk na te trekken .... Enkele kinderen zagen de overeenkomsten met de in aluminium gegoten amuletten van Ivon. Een enkeling was gefascineerd door de verende beeldjes van Ivon en zat deze op de knietjes op een kruk voor de tekeningkast te tekenen. Een ander was weg van de matras met de Mollige Meiden.


Vooral werk van Marlies trok veel aandacht. Voor de Zeven stengels zaten en lagen op een gegeven moment vijf kindertjes netjes op een rijtje te tekenen. De vogels spraken eveneens bijzonder aan, vooral de trotse en boos kijkende exemplaren. De toekan werd niet herkend .... De schilden van Marlies inspireerden ook tot eigen werk.


De beelden van Berry werden wel bekeken, maar ze snapten er niet zoveel van en waagden er geen tekening aan. En ja, de tekeningen van Joop vonden ze maar onaf; en zijn schilderijen waren evenmin erg in trek. En van de mooiste schilderijen kreeg als opmerking: "lelijk, want iemand had er doorheen staan schrijven!" Toen we een paar van de woorden oplazen (beul en bijl) flakkerde de interesse wel even op.


Naar de gemaakte buiten-krijt-kunst
Naar de gemaakte tekeningenDe gemaakte buiten-krijt-kunst
Niet alleen de grond en de schuttingen werden benut voor het scheppen van krijtkunst. Oh nee! Alles was bruikbaar als ondergrond, zoals moge blijken uit onderstaande details!
De gemaakte tekeningen

Hieronder alle gemaakte tekeningen als een lappendeken samengevoegd. Niet ieder kind had zijn of haar naam op de tekening geschreven. Er waren ook wel kinderen, die iets heel anders tekenden dan het in de tentoonstelling voorhanden werk. Maar dat mocht ook. Naar de top van deze pagina