Naar de Startpagina

 Webmaster 
     Terug naar de overzichtspagina

Projecten


Vogels en goden


Ruim 10 jaar geleden publiceerden Pierre Maréchal en Willem Veenhuizen het resultaat van hun onderzoek naar de soortenrijkdom van territoriale vogelsoorten die in Eindhoven te vinden zijn (of destijds waren). Pierre is sedertdien (onder meer) bezig met een lange-termijn dichtproject. Hij streeft er naar, de waargenomen vogelsoorten in dichtvorm te vangen, 63 gedichten in totaal.


Dit dichtproject maakt niet alleen poëtisch engagement los. Vanouds brengt de mens vogels in verband met de mythologie en spiritualiteit van het godenrijk. Bepaalde vogelsoorten zouden dan een richtsnoer voor het leven kunnen verbeelden. Dit verschijnsel blijkt diep ingebed te zijn in de menselijke cultuur.


Dit belangwekkende diepere aspect van Pierre's studies en schrijven is een cross-over met andere disciplines waard. Denk bijvoorbeeld aan geluidsbeelden, gecomponeerde muziek, verbeeldingen en afbeeldingen.


Eén voorbeeld van een vogeldicht van Pierre, gewijd aan de fazant.Initiator van dit project is Pierre Maréchal. Wil je meewerken - neem dan contact op met Pierre en voor je het weet sta je om vier uur 's ochtends in het veld te vogelen ....

 

Fazant


De kleurrijke fazanten van de familie
Cochius leven in soorten
van 't machtige Kaukasusgebergte,
het uitgestrekte Mongolië tot en met
het eilandenrijk Japan.

Pas in de 18e eeuw
werd de fazant in de lage landen
tot jachtfazant verheven .
Alsof het fazantenleven
tot een bepaalde mensenklasse
toebehoort!

Echter, eens, heel lang geleden gingen
Argovaarders op zoek naar Colchis,
een goudglanzende vacht, bekend
als Gulden Vlies.

Zo kwamen zij via de machtige rivier
Phasis in het land Colchis bij de
Zwarte Zee, dit alles volgens plan.

Na veel avonturen kwamen zij
in aanraking met de dochter van de
koning, tovenares en godin Medea
en haar wel omschreven leven.

Sindsdien heet de fazant in alle
mensentalen fazant, als een soort
geheimnisvol akkoord.

En .... kijk eens naar het pluimenpak van
zo'n haan, zo'n edelfazant,
betoverend mooi, evenals het Gouden Vlies

(© Pierre Maréchal)


 Naar de top van deze pagina