Naar de Startpagina

 Webmaster 
     Terug naar de overzichtspagina

Projecten


Heeft het futurisme nog toekomst?


Ruim een eeuw geleden verenigde zich een groepje jonge Italiaanse kunstenaars in een eigen beweging, het Futurisme. Er verschenen in rap tempo allerlei Manifesten, waarin de principes van deze stroming werden uiteengezet. De (aan)stichters werden gefascineerd door de toen in stormachtige bloei verkerende techniek en technologie. Ze adoreerden beweging en snelheid, produktie en automatisering, robotisering van de arbeid. In de praktijk ging de belangstelling vooral uit naar snelle auto's en vliegtuigen - het kon ze niet hard genoeg gaan.


Vele disciplines werden beroerd door het futurisme: woordkunst, dichtkunst, schilderkunst, beeldhouwen, muziek, dans, theater, performance, architectuur en filmkunst. Om de belangrijkste te noemen.


De filosofie van het futurisme was niet geheel brandschoon, heeft wel enkele schaduwzijden. Al het gevestigde moest kapot, om ruim baan te maken voor deze vernieuwende kunstenaars. Ze leden wel aan zelfoverschatting, het voorrecht van de jeugd? Ze waren voorstander van revolutie en oorlog, geloofden in geweld.


Nu, een eeuw later, hebben we de resultaten van dergelijke vernieuwingen kunnen meemaken. We hebben ons zonder enig voorbehoud gestort op de computer en zijn daarin eigenlijk net zo rigoreus te werk gegaan als de futuristen toentertijd. Ons westers futurisme is nog immer een heilig geloof in technologie en in een maakbare samenleving. Technologie zou ons in een post-industriŽle samenleving bevrijden van knellende banden. Maar - zo blijkt voortdurend - zulk geloof en vertrouwen wordt keer op keer beschaamd. Kafka staat net om de hoek op z'n kans te wachten.


De volgende vraag doet zich dus voor: "waar moet het naar toe?" Het stellen van die vraag is alleen al reden genoeg voor een geŽngageerd kunstenaar om zich over deze vraag te buigen. Een project met een stevige basis in levenskennis en filosofie. Zo lang het maar niet te zweverig wordt. Is het moment daar om met EIGEN manifesten te komen? Je krijgt alle kans daartoe!
Initiatoren van dit project zijn Alex den Ouden en Marian Vaags. Wil je meewerken - neem dan contact op met Alex en voor je het weet ben je volop bezig ....


 Naar de top van deze pagina