Naar de Startpagina
 Exposities in eigen huis 
 Onze beeldentuin 
 Theater in eigen huis 
 Performance in eigen huis 
 Recent werk 
 Inspiratie 
 Projecten 
 Samenwerkingen 
 Werkweekends 
 Workshops, clinics 
 Technieken 
 Materialen 
 Laboratorium voor Kunstontwikkeling 
 Sociëteiten voor Kunstoverleg 
 Webmaster 

Laboratorium voor Kunstontwikkeling - LabKo


Demontabel transportabel dak
Driedimensionaal fauvisme

Nieuwe tijden - nieuwe media - nieuwe inzichten - nieuwe kunst!

In de afgelopen jaren is deKunstClub.nl in Eindhoven uitgegroeid tot een expertisecentrum voor het scheppen, ontwikkelen, maken en presenteren van autonome (moderne) kunst in allerlei disciplines, zowel beeldend als uitvoerend. We faciliteren en ondersteunen kunstenaars in praktisch en in theoretisch opzicht. We werken daarbij op puur ideële, totaal non-commerciële basis. Auto­nome kunstenaars vinden hier de mogelijkheid hun kunst tot stand te laten komen. Zij werken naar behoefte individueel, of samen met andere kunstenaars, of met begeleiding door ervaren coaches. Altijd zonder dat daar geld mee gemoeid is.


Onze karakteristieke uitgangspunten zijn:


  • experimentele aanpak: we doen, we observeren en we leren
  • werken over de traditionele afbakeningen heen (cross-overs tussen 2D-beeld, 3D-objecten, foto, animatie, video, woord, stem, geluid, muziek, licht en/of presentatie)
  • innovatief en grensverleggend gebruik van technieken (van vergeten klassiek tot up-to-date high-tech)
  • multidisciplinaire aanpak (ongebruikelijke - frisse - combinaties van technieken)

Onze bijzondere aandachtspunten zijn:


  • praktische en technische ondersteuning in alle stadia van kunstontwikkeling (van concept via uitvoering tot presentatie en verkoop)
  • klankborden en coachen van individuele kunstenaars
  • stimuleren van samenwerking en uitwisseling tussen kunstenaars
  • ontwikkeling van een in de praktijk bruikbare kunstfilosofie
  • helpen bij het opzetten van een eigen kunstbedrijf(je)

De opgebouwde kennis en ervaring en alle in de loop van de tijd verzamelde hardware hebben we ondergebracht in ons Laboratorium voor Kunst­ontwikkeling (LabKo). Hier kunnen kunstenaars naar hartelust experimenteren. Alles is beschikbaar voor elke kunstenaar die zich bij deKunstClub.nl aansluit. We kennen hierbij géén ballotage. Wanneer je je in het artistiek geweld van de collega's staande kunt houden, ben je hier op je plaats. Deel­nemende kunstenaars betalen niets voor hun deelname. Er is maar één eis: dat je zo veel mogelijk aan onze evenementen mee doet en goed gebruik maakt van de geboden kansen. Naar de top van deze pagina