Naar de Startpagina

 Webmaster 
     Terug naar de overzichtspagina

Laboratorium voor Kunstontwikkeling - LabKo


Driedimensionaal fauvisme


De aanleiding tot dit onderzoek(je) was een uitspraak in een tekst over het fauvisme, die we op de website van  Kunstbus  aantroffen.


We citeren een stukje van deze tekst:


De term is afkomstig van de uitdrukking 'les btes fauves' (de wilde beesten). Hiermee wordt vanaf ongeveer 1905 een groep kunstenaars in Frankrijk aangeduid, die gebruik maakten van felle onvermengde kleuren, een heftige lijnvoering, die geen modellering door middel van licht en schaduwwerking wilden en die niet de illusie van ruimte nastreefden.
(----)
In het gebruik van zuivere kleuren (primaire, secundaire, tertiare kleuren) + zwart en wit gingen ze tot het uiterste: toonovergangen werden gemeden. Vormen werden vereenvoudigd en vaak door zwarte lijnen afgebakend, wat de dieptewerking en dus de illusie van een derde dimensie vanzelfsprekend grotendeels teniet doet.
(----)
Ruimtelijk effect
(----)
door kleurgebruik (rood, geel en oranje op de voorgrond; blauw en groen op de achtergrond). Het schilderij is
(----)
een beeldende kompositie waarin de emoties van de kunstenaar tijdens het waarnemen
(----)
worden uitgedrukt. Schilderen wordt een ritmisch ordenen van lijnen en kleuren op een plat VLAK in een poging de zichtbare werkelijkheid zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Kleur, vorm, plaatsing, verhoudingen en lege ruimte zijn bepalend voor het uitdrukken van het gevoel. De briljante kleurvlakken, niet de voorstelling zijn het onderwerp van hun schilderij. De Fauvisten schilderden vooral landschappen, zee-, stadsgezichten en mensen in de natuur of in de stad. Deze hadden geen symbolische betekenis maar dienden uitsluitend als uitgangspunt om tot een persoonlijke manier van schilderen te komen.

De conclusie dat deze werkwijze automatisch tot een vlak beeld leidt, schoot ons in het verkeerde keelgat. Je moet niet te nauw kijken! Het begrenzen van deelvlakjes met donkere lijnen is in de technische wereld een juist heel bekende methode om een object ruimtelijk te visualiseren. Dit is de eindige-elementen-methode. De kleine vlakjes zijn in dat geval altijd driehoekjes. Het tweede werk in nevenstaande ladder toont haarscherp aan dat een fauvistisch getekend of geschilderd (vlak) portret zeer beslist uitermate ruimtelijk kan werken!


De interne club-discussie hierover leidde tot de volgende vraag. Wat gebeurt er als je een werkelijk driedimensionaal hoofd fauvistisch beschildert, wordt dt dan misschien wl vlak?


Om een antwoord op deze vraag te zoeken (c.q. vinden) gaan we natuurlijk NIET een keramische of in steen gehouwen of in brons gegoten kop met verf bekladderen. Nee, hier past volledige inzet! We gaan dus een levend model gebruiken en dat met bodypaint beschilderen. Alex heeft zijn kop al als proefkop aan­geboden. Hij is bovenop behoorlijk kaal en dus goed te beschilderen .... naar een kundig schilder wordt nog gezocht.


We houden je op de hoogte van de resulaten van dit empirisch kunstonderzoek!


 

Kees van DongenBrigitte Cloosterman

 Naar de top van deze pagina