Naar de Startpagina

 Webmaster 
     Terug naar de overzichtspagina

Projecten


Demonstratie in het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven


Wij werden uitgenodigd om deel te nemen aan een symposium (pre)historische metaalbereiding in het Historisch Openlucht Museum Eindhoven. Tijdens dit vijfdaagse evenement werden een stuk of 15 prehistorische ijzer- en bronsovens gebouwd en bedreven. Wij, als deKunstClub.nl, konden daarnaast laten zien, wat je als kunstenaar met de zo (moeizaam) gewonnen metalen allemaal kan doen. Overigens werd daarbij niet alleen gekeken naar klassieke metalen zoals ijzer en brons; ook moderne metalen zoals aluminium waren welkom. Als het maar spectaculair oogde ....


Op de eerste dag van het symposium brachten Alex en Marianne in vier transporten de complete aluminiumgieterij, de ijzersmederij en een sieraden-werktafel naar het museum en bouwden daar de hele boel op. Kees van Cappellen richtte ondertussen een eigen hoek in, vol met oud ijzer, gereedschap en een lasapparaat. Op de tweede en derde dag van het symposium was het qua bezoekers nog redelijk rustig. Er was dus alle tijd voor intensief contact met de deelnemers aan het symposium, de ijzer- en bronssmelters. De twee volgende dagen, het was inmiddels weekend, liep het storm met bezoekers. En op de maandag braken Kees, Marianne en Alex de hele zaak weer af.


Onderstaande foto's werden gemaakt door Eva Libra en Alex den Ouden.


Er was veel belangstelling voor het vormen en gieten (van aluminium).Heel wat bezoekers wilden zelf wel aan de slag ........ maar ook de deelnemende kunstenaars, hier Berry van der Meeren, lieten zich inspireren.Er werd bijzonder werk gegoten, hier een embleem dat door een Deense gast werd gevormd.Saskia Spaninks en Kees van Cappellen richten een kleine expositie van metaalwerk in.Saskia maakte sieraden ........Soroush Welayati smeedde ijzer ........ en Kees van Cappellen assembleerde één van zijn stalen beelden ........ hetgeen met veel gepeins en gepieker gepaard ging.Gelukkig kwam Gerry van Denken op één van de middagen op bezoek, om ons een hart onder de riem te steken.Dat was maar goed ook, want vooral in het weekend was het druk ........ heel druk.De kunstenaars waren de hele dag in touw. Niet kletsen dus, er moest gewerkt worden. Hoewel het een enkeling gegund was, even de tijd te nemen voor een goed gesprek ....

 Naar de top van deze pagina